Peyzaj Mühendisliği Nedir ? Önce Buradan Başlayalım

Peyzaj sözcük anlamı olarak manzara kelimesinden gelmektedir. Zaten nazar sözcüğü de manzara ile kök uyumundan olup görünüm demektir. Peyzaj görünüm anlamına işaret edince kapsama alanı da geniş olmaktadır. Günümüzde önemli bir meslek olan peyzajda iki önemli husus söz konusudur.

Bunlar; doğaya ait olan ile kültürel değer taşıyan varlıklardır. Kültürel değer taşıması sembolik bir temsil kabiliyetine de işaret edebilir. Yani benzeri bir kültürel varlığın bir insan kadrajında sahne alması olarak düşünebiliriz. Doğa ile de kastedilen flora ve faunaya giren her türlü varlığın bahsedilen suni kadraj içinde sanatsal biçimde sergilenmesidir.

Peyzaj kapsamına ormanın küçük bir bölümünün ele alınması söz konusu olduğu gibi bir zirai yerleşke ya da kentsel bir bölümde yapılacak peyzaj düzenlemesi de yer alabilir. Bu açıdan peyzaj konusu çok zengin bir içeriğe sahiptir. Özellikle kentsel alanlarda doğaya hasret kalan insanlara yönelik bitkisel düzenlemeler önemli hale gelmiştir. Peyzaj mimarlığı artık insanların ilgi alanına girmiş ve yükselen bir ivme ile insanların seçtiği bir meslek dalı haline gelmiştir.

Kısa Bilgi : Peyzaj mühendisliği ise peyzaja konu olan yerin tasarımında, sulamasında, toprağın ekim sürecindeki bilimsel, matematiksel hesaplamaları ele alır. Diğer mühendislik disiplinleriyle de ilişki halinde kalarak, peyzajın temelinin bilimsel olgularla inşa edilmesini sağlar.


Peyzaj kendi içinde farklı sınıflara ayrılır. Bunlar doğal peyzaj ve kültürel peyzajdır. Doğal peyzajda doğal varlıklar, orijinal haliyle ele alınıp düzenlenir. Kültürel peyzajda ise insan elinin düzenlemesiyle orijinalinden biraz farklı formata dönüşmesi, fakat yine de doğal varlık temsilini yansıtacak ilgiyi koruması söz konusudur.

Peyzaj çeşitlerini daha farklı açıdan kırsal, kentsel, endüstriyel, yol, orman ve turistik peyzaj olarak da sınıflandırmak mümkündür. Ancak hangi peyzaj düzenlemesi olursa olsun, her peyzaj çalışmasının izlemesi gereken genel ilkeler vardır. Bunların başında estetik ilkeler gelir. Peyzaj mimarlığı süresince yaptığı tüm çalışmalarda estetik kaygısını gözetmelidir.

Bu süreçte olumsuz görüntü unsurlarının peyzaj alanından uzaklaştırılması ilk yapılacak olandır. Daha sonra harmoni denilen nesnelerin uyumu sağlanır. Örneğin bir kaktüsün hemen yanına bir kış bitkisi koymak coğrafi bir uyumsuzluktur. Renk uyumu da bu harmoninin bir parçasıdır.

Kısa Bilgi : Zıtlık veya kontrast hususu da estetik sürecin parçası olarak ele alınmalıdır. Estetikte fonksiyonellik de önemlidir. Canlı veya cansız varlıkların peyzaj görünümünde bir işlevi olmalıdır. Alakasız objeler peyzajın bütünsel estetiğini bozar.

Peyzaj; modern hayatın mekanikleştiren, robotlaştıran yaşamından bir kaçış olarak nitelenebilir. Kısacası insanın çok doğal bir ihtiyacıdır, doğanın bir kesitiyle, yeşil dünyayla buluşmasıdır. Bu da kentin yaşama açısından sürdürülebilir olmasında önemli bir etkendir. Aynı zamanda insanlarda ekolojik bir bilinç oluşturmaktadır.

Kısa Bilgi Peyzajda kullanılan başlıca ekipmanlar: benzinli motorlu tırpanlar, elektrikli ilaçlama makinaları, dizel çapa makinaları, şarjlı çim biçme makinaları, motorlu testereler vs’dir.

Peyzaj mimarı olmak için öncelikle ilgili fakülteden peyzaj mimarlığı akademik eğitimini almak gerekir. Ancak her peyzaj mimarı hayalgücü yeteneği geniş, yaratıcı bir kabiliyet, bilgisayara hâkim olma, doğayı sevme, estetik görüş kabiliyeti, çevreye samimi duyarlılık gibi özelliklere sahip olmalıdır. Çalışma ortamı ofis ve açık arazilerdir. Peyzaj mimarlığı mezunları kamu kuruluşlarında görev alabildiği gibi kendi özel mimarlık bürolarını da açabilirler.

Read More

Organik Tarımın Faydaları

Günümüzde biz insanların yeme-içmeleri gerçekten de çok önemlidir. İnsan vücudu gerçekten de büyük bir düzen içinde yaratılmıştır. Biz insanlar bu düzenin devam etmesi için elimizden geleni yapmalıyız.

Aksi takdirde birçok sorun yaşayabiliriz. Bu sorunları yaşamamız için de yediklerimize ve içtiklerimize son derece dikkat etmeliyiz. Hatta mümkünse organik tarımla yetiştirilmiş organik ürünler yemeliyiz.

Organik tarım; herhangi bir kimyasal ilaç kullanmadan, suni gübre ve hormon kullanılmadan, antibiyotik ve zararlı katkı maddeleri içermeden yapılan tarımın adıdır. Organik tarımda her şey kontrol altındadır ve ürünlerin yetişmesi sürekli kontrol edilir. Bu şekilde yetiştirilen ürünler ise içinde herhangi bir katkı maddesi veya ilaç olmadığı için diğerlerine göre çok daha sağlıklı olur.

Organik tarım kendine özgü belli ilkeleri vardır. Bunlar sağlık, çevrebilim, dürüstlük ve duyarlılık ilkeleridir. Böyle bir üretim sonucunda ortaya çıkan ürünler hiç şüphe yok ki diğer ürünlere nazaran çok daha sağlıklıdır.

organik tarımın faydaları hakan kaya makalesi fotoğrafıAyrıca herhangi bir katkı maddesi de kullanılmadığı için ne ürün etkilenir ne de toprağa zarar verirler. Çevre dengesi adına da herhangi bir sorun teşkil etmez. Bunun yanında yapılan işin takip edilebilirliği ve sürdürülebilirliği de çok önemlidir. Çünkü bu tür ürünler sürekli rağbet görmekte ve insanlar tarafından da tercih edilmektedirler.

Organik tarımın bazı amaçları vardır. Bunlar;

– İnsan, hayvan ve bitki sağlığını korumak,

– Ürünlerin ve bitkilerin genetiğini korumak,

– Doğal ekosistemlerin korunmasına yardımcı olmak,

– Toprağı korumak ve biyolojik yapısını geliştirmek,

– Yeni tarım teknikleri geliştirmek,

– İstihdamı güçlendirmek ve iş gücünü verimli kıllanmak,

– Gelecek nesillere kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak.

Dünyada organik tarım 1980 li yıllarda gelişme göstermiş ve ortaya çıkan bazı gelişmeler üzerine 1990 ların başlarında ilgi daha da çok artmıştır. Organik tarım özellikle son 5-6 yılda dünya çapında hızlı bir gelişme göstermiştir. Günümüzde dünya üzerinde 120 ülkede yaklaşık 31,5 milyon hektar alanda ve 622.782 tarım işletmesinde organik tarım yapılmaktadır.

bahçeli evde organik tarım yapılır mıOrganik tarım ülkemizde ilk olarak Manisa Tekelioğlu Köyü’nde 1986′ da muhtarlığın belirlediği alanda organik ürün yetiştirilmesiyle başlamıştır. Tüm bu ifadeler ışığında organik tarım; son derece faydalı, gübre ve yapay dış girdileri kullanmaksızın, sürdürülebilir verimliliğe dayalı, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, toprak verimliliğini ve gıda güvenliğini esas alan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve ve kayıtlı olan sertifikalı bir üretim şeklidir diyebiliriz. Ülkemizde ilerleyen dönemlerde bu tür üretimlerin artması ülke insanı adına çok önemli olacaktır.

Read More